• Birgaitzea

  Birgaitzea

  Gure udalerrian errehabilitazioa kudeatzen dugu eskura ditugun tresna guztiak erabilizano.

 • AGREE programa

  AGREE programa

  AGREE proiektuaren helburua da EAEko etxebizitza pribatuetako eraikinen energiaren modernizazio eraginkorrean inbertsioak sustatzea

 • Bizinext

Izapidetzeko prozedura

Basauriko Udalaren ustez ezinbestekoa da udalerriko ondare eraikiaren birgaitze eta eguneratzea dinamizatzea, beharrezko obrak egiteko sustapen-politika etengabe baten bitartez.

Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak Eusko Jaurlaritzaren eta hirigintzako udal sozietateen arteko elkarlana jasotzen du. Horren barruan daude birgaitzeak egiteko dirulaguntzak eta, zehazkiago, birgaitzeko laguntzen eskaerak jasotzea, eskaera horiek egiaztatzea eta erakunde eskudunari igortzea, bai eta birgaitze-jarduera pribatuak kontrolatzea, sustatzea, kudeatzea, horiei buruzko aholkua ematea, informatzea eta horiek koordinatzea.

Birgaitzea eraikin bakoitzaren azterketa globalean oinarritu behar da, eta azterketa horretan zehaztu behar da kasu bakoitzean jarduera premiazkoenak zeintzuk diren, eta horien arteko lehentasuna ezarri. Hori guztia egiteko, egoki ikusten da eraikinaren ikuskapen teknikoaren tresna hedatu eta sustatzea, bereziki antzinatasun handiagoa duten eraikinetan. Hala jasota dago Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 200. artikuluan..

Izapidetzeko prozedura:

 • Igogailua jartzea

  Eraikinak bete beharreko baldintzak
   • 10 urte baino gehoago izatea
   • Berariazko antolamendutik at ez egotea (salbu eta mugikortasun murritza edo >70 urte dituzten auzokideak badaude))
   • Gutxienez BS+ III (salbu eta mugikortasun murritza edo >70 urte ditusten auzokiak badaude)
  • Beharrezkoa den dokumentazioa
   • Jabeen erkidegoaren akta, honak erabaki hauek jasotzen dituena:
    • Igogailua jartzea
    • Lehendakariari kobratzeko ahalordea ematea
   • Obretarako lizentzia eskatzeaa
   • Teknikari eskudunak egindako txostena
   • Partidaka xehatutako aurrekontua
   • Segurtasunari buruzko Oinarrizko Txostena
   • Minusbaliotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa
    • Erroldatze-ziurtagiria
   • > 70 urte dutenen NANak
    • Erroldatze-ziurtagiria
  • Emateko lehentasuna dutenak
   • Mugirtasuna murritza edo > 70 urteko auzokiak dituzten erkidegoak
  • Zenbatekoa
   • Betearazpen Materialaren Aurrekontuaren % 20 (BEZa eta lanbideari dagozkion ordainsariak kanpo)
   • Muga: 10.818,22 €
   • Aurrekontua egotearen menpe 
  • Dirulaguntza eman eta gero
   • % 50 kontura ordainduko da
   • 15 egun geroago, enpresa instalatzailearekin egindako kontratua entregatuko da
   • Obraren amaierako egiaztagiria, gaionontzeko % 50 ordaintzeko
   • Hilabete pasata, enpresa instalatzaileari egindako prdainketen fakturak

 • Etxebizitza birgaitzea
 • Lokalak etxebizitza bihurtzea
 • Eraikipen Ikuskapen Teknikoak

Eraikinen Ikuskapen Teknikoak

EIT txostenean jasotako obrak egiteko
Beharrezko dokumentazioa:
 • Ditulaguntzaren eta obra-lizentziaren eskabidea
 • Eraikinaren EIT txostena
 • Jabeen erkidegoaren erabakia
  • Dirulaguntzaren zenbatekoa:
  • 1.000,00 euroko dirulaguntza, 10.000,00 - 40.000,00 euro arteko obretarako
  • 1.500,00 euroko dirulaguntza, 4.000,00 eurotik gorako obretarako
 • Sarri egiten diren galderak

  Zer da Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT)?
  Agiri bat da. Beharrezkoa da honako hauetako:
  • Kontserbazio-egoera zein den jakiteko
  • Obrak egin behar diren ala ez jakiteko
  • Laguntza publikoak lortzeko
  Zer eraikinek behar dute EITa?

  50 urte baino gehiago dutenak

  Eta egiten ez ba dut?
  • Udalak betearazte subsidiarioa egikaratu ahalko du zure kontura
  • Ezingo duzu laguntza publikorik lortu
  Nork egin behar du?

  Jabeek

  Zein aditu egin dezake?

  Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legeak gaitutako adituek eta enpresek

  Zenbat balio du?

  1.000,00 € inguru

  Non aurkeztu behar da?

  Udalean. Eta Eusko Erregistroan inskribatuko da

  Zer ondorio dakartza?
  • Obrak jakin batzuk egiteko betebeharra ezar dezake
  • Beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzaren laguntzak lortu ahal izateko

 • Baliabideak