Nortzuk

gara

JARDUTE-EREMUAK

 • Honak hauek dira Sozietatearen xedeak:

  1.  Basauriko Udalak hiri-antolamenduko plan orokorrean eta plan partzialetan aurreikusitako hirigintza-eragiketak kudeatzea eta gauzatzea; eta, oro har, Udalak edo haren mendeko erakundeek hirigintza-politika garatzeko Sozietateari agindutako plan, egitarau eta ekintza guztiak kudeatzea eta gauzatzea.

  2. Eraikinak, etxebizitzak eta beste edozein tituluaren bidez eskuratutako luzoruetan dauden ostatu, lokal eta aparkaleku mota guztiak sustatzea, eskuratzea, kudeatzea eta bertan erikitzea, dela babes publikoko araubidean, dela araubide librean, dela prezio mugatuan.

  3. Sozietatearen edo Udalaren titulartasuneko ondasunak nahiz partikularrek edo beste erakunde batzuaek (haiekin hala hitzartu bada) sutatutako ondasun higigarriak edo higiezinak esleitzea; eta, hala badagokio, ondasun horiek jabetzan, azalera eskubidean, alokairuan nahiz logela eskubidean ematea eta/edo zuzenbideak jabetza entregatzeko onartutako beste edozein modu baliatzea.

  4. Sustatzea besteren etxebizitza hutsak alokatzea edo horien erabilera lagatzea.

  5. Sustatzea eraikitako ondarearen bisgaitzea.

  6. Sozietatearen edo Udalaren titulartasunekoak diren, eta Sozietatearen esku utzi diren eraikinak eta gainerako ondasunak kudeatzea, zaintzea eta maintentzea, bai eta horiek birgaitzea ere.

  7. Lehenago adierazitakoet lotutako beste edozein zerbitzu ematea, eta/edo horien osagarri diren edo horiekin loturaren bat duten jarduerak aurrera eramatea. Udal lurzoru-ondarearen kudeaketa dinamizatzea, lurzoru horrek duen zedea betetze aldera.

  8. Oro har, Udalak zein beste erakunde publiko eta pribatuek higintzaren eta lurzoruaren arloan agindutako kudeaketa-lanak egitea, haiekin batera arlo horietan jardutea eta laguntza ematea.

 • Bere xedea betetzeko, Sozietateak, Udalaren tresna gisa, honak hauek egin ditzake:
 • Erabiltzearen eskubide eta betebeharrak:

ESTATUTUAK

1. KAPITULUA: IZENA ETA IZAERA, HELBURUA, ZEREGINAK ETA EGOITZA

1. artikulua.- Izena.

1.- Basauriko Udalak “BIDEBI BASAURI, SOCIEDAD LIMITADA” izeneko higintza merkataritza-sozietate bat eratu du.

2.- Sozietatea, hirigintzako eta toki araubideko legediak xedatzen duenaren babesean sortua, erantzukizun mugatuko merkataritza sozietatea izango da, eta Udala izango da bere titular bakarra.
...

Leer más:

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Honak hauek osatzen dute BIDEBIren Administrazio Kontseilua:
Presidenteordea
Kontseilukidea
Kontseilukidea
Kontseilukidea
Kontseilukidea

Javier Valle Abrisqueta

Kontseilukidea
Kontseilukidea
Idazkaria eta Zuzendaria

ZIGOR COMPLIANCEA

Salaketen kanala:
Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko.
 • Sarrera

  BIDEBIren Jokabide Kodeak formalki ezartzen ditu Sozietatea osatzen duten pertsona fisiko eta juridikoen portaera, eta bezeroekiko, hornitzaileekiko eta kanpo-laguntzaileekiko harremanak gidatu behar dituzten balio, eredu eta arauak.

  Dokumentu horretan Salaketen Kanala aipatzen da, komunikaziorako funtsezko tresna gisa: Jokabide Kodean jasotako printzipioak ustez urra ditzaketen egitateei buruz ohartarazteko bidea da.

  Gainera, delitu penalak prebenitzeko BIDEBIn ezarritako eskuliburuaren oinarrietako bat da Salaketen Kanala: ahalbidetzen du delitu penal izan daitezkeen jokabide edo egitateen berri ematea Betetze Penaleko Organoari. 1/2015 Legearen ondorioz Zigor Kodea aldatu eta gero, enpresei agindu zitzaien kanal horretarako irisgarritasuna areagotzeko, enpresaren jokabide irregularren berri eman ahal izateko eta, hala, delituak prebenitzeko.


 • Xedea
 • Norainokoa
 • Deskribapena
 • DBLO klausula

KALITATE-SISTEMAK

Bidebi Basauri, S.L.,k kudeaketa-sistema bat ezarri zuen 2014an, Udal Sozietateak gaur egun garatutako jarduera eta zerbitzuetarako. Sistema horrek ISO 9001:2008 arauaren baldintzak betetzen ditu.

Bidebi Basauri SLk legea betetzean, interesdunen beharrizan eta helburuak, etengabeko hobekuntzan eta arrisku penala dakarten jokamoldeen aurreko zero tolerantzian oinarritutako kudeaketa-politika ezarri du.

ISO 9001 egiaztagiria jaso genuen auditoretza independentea egin eta gero. Egiaztagiri hori honako prozesu hauetara hedatzen da:

BASAURI UDALERRIKO  HIRIGINTZA-JARDUKETAK DISEINATZEA ETA HIGIEZINEN MERKATUKO ESKAINTZA-ESKARIAREN KUDEAKETA PUBLIKOA EGITEA

Hauxe da prozesuen mapa:

Batzar Nagusia

Batzar Nagusiaren osaketa Osoko Korporazioaren osaketaren berdina da