Bidebi

Etxebide

Etxebizitzaren Eusko Zerbiruaren izapideekin laguntzen dizugu

ESKAINTZEN DUGU

Sarbide-informazioa

Altaren eskaera

Espedienteak kontsultatzea eta aldaketak

Bi urtez behingo espediente-berritzea

Bajak

Etxebizitza eskuratzeko eskubide sujektiboaren informazioa

EZ DUGU ESKAINTZEN

Basaurin erroldatuta ez daudenei arreta ematea

Etxebizitzak zozketatzea edota esleitzea

Hutsik dauden etxebizitzei buruzko informazioa

Laguntza ekonomikoak tramitatzea

Errekurtsoa administratiboak

etxebizitza babestua

Eusko Jaurlaritzak sustatutako etxebizitzak

Betekizun ekonomikoak

PTE

Prezio Tasatu Etxebizitzak


 • Dirusarrera: 12.000 - 50.000 €
 • Esleipena: zozketa eta baremazioa
 • Sarbidea: jabetza / azalera eskubidea
 • Prezioa / Alokairua: etxebizitzako azaleraren eta ditu-sarreren arabekoa

BOE

Babes Ofizialeko Etxebizitzak


 • Dirusarrera: 9.000 - 39.000 €
 • Esleipena: zozketa eta baremazioa
 • Sarbidea: jabetza / alokairua
 • Prezioa / Alokairua: etxebizitzako azaleraren eta diru-sarreren arabekoa

ES

Etxebizitza Sozialak


 • Dirusarrera: 3.000 - 21.000 €
 • Esleipena: zozketa eta baremazioa
 • Sarbidea: alokairua
 • Prezioa / Alokairua: etxebizitzako azaleraren eta diru-sarreren arabekoa

Betekizun pertsonalak


 • EAEko udalerriren batean erroldatuta egotea
 • Etxebizitzaren ez izatea jabetzan
 • Diru-sarreren egiaztagiriak 

Etxebizitzaren mugak


 • EAEk ikuskatu beherreko proiektua: diseinuaren eremuko ordenantzak betetzea.
 • Esleipena egitea prozedura publiko eta garden bidez, diskriminaziorik gabea dena eta lehia askea bermatzen duena.
 • Prezio edo alokairu mugatua.
 • Administrazioak eroslehentasun -eta atzeraeskuratze- eskubidea izango du, eman daitezkeen eskualdatzetan.

salneurri
kalkulagailua
dirusarreraren
kalkugailua
Etxebide
Ordenantzak