Gomendatzen dizugu ETXEBIDE Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren webgunera jotzea. Bertan araudi oso eta eguneretua dago eta gai esaguratsuenei buruzko azalapenak ere bai.

 

 

Gomendatzen dizugu BIZILAGUNen webgunera sartzea; bertan, aplikatzea dagokion araudia eta gai esanguratsuenei buruzko azalpenak aurkituko dituzu.

 

Webgune honetan, Basauri Aldatzen atalean aurkituko dituzu sustapenen ezaugarri nagusiei, hasteko eta amaitzeko aurrreikuspenei eta esleipenei buruzko xehetasunak.

 

 

BIDEBI BASAURI hirigintza- eta etxebizitza-gaietarako Basauriko Udalaren sozietate publikoa da.

 

2020ko urriaren 1ean, martxan hasi ginenetik 10 urte beteko dira.

 

Erantsita doakizue sozietatearen ibilbidea eta lorpenak laburbiltzen dituen dokumentu txiki bat.

 

 

En esta misma web, en el apartado Transformando Basauri, podrá encontrar las características principales y los años previstos para el inicio y finalización de las promociones, así como para su adjudicación.

Se recomienda acceder a la web de BIZILAGUN, donde podrá encontrar la normativa aplicable como la explicación de aquellos aspectos más relevantes.

Se recomienda acceder a la web del Servicio Vasco de Vivienda, ETXEBIDE, donde podrá encontrar tanto la normativa completa y actualizada como la explicación de aquellos aspectos más relevante.